"De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen"

"De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen"

Het teeltseizoen

Het oogstseizoen loopt van begin maart tot eind november. Na de laatste oogstronde worden de oude gewassen opgeruimd om vervolgens in december plaats te maken voor nieuwe planten.

De paprikaplanten worden de eerste 6 weken opgekweekt bij de plantenkweker. Hierna komen deze planten naar de kwekerij waar ze op de mat worden gezet. Bij elke plant worden 3 touwtjes gehangen waarlangs de plant wordt ingedraaid en omhoog geleidt. De planten worden ongeveer 4 meter lang. Via een druppelaar krijgt de plant water. Van bloemetje tot rode of gele paprika duurt ongeveer 8 á 9 weken. Per oogstseizoen worden rond de 3,3 miljoen kilo (ongeveer 20 miljoen stuks) rode en gele paprika's geoogst. De vruchten worden handmatig met een mesje gesneden en daarna in containers gelegd. In de schuur worden de paprika's gesorteerd op maat en gewicht. In de meeste gevallen worden ze dezelfde dag opgehaald, zodat ze de volgende dag in de winkel kunnen liggen.

 

Biologische bestrijding

Het bestrijden van ziekte en plagen gebeurd bij ons op een biologische en verantwoorde manier. Dit houd in dat wij ziekten en plagen bestrijden met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Dit zijn roofmijten, galmuggen, sluipwespen, aaltjes, schimmels en bacteriën.

Preventie

Het inzetten van de biologische bestrijders moet al vroegtijdig plaatsvinden, zodat er een populatie kan worden opgebouwd. Dit wordt preventief gedaan. Wanneer er bijvoorbeeld een spintplaag uitbreekt zijn er al biologische bestrijders aanwezig die ze op kunnen eten. Zo wordt gezorgd voor een biologisch evenwicht, zodat de plant en vrucht niet worden aangetast.

 

Regenwateropslag

In Nederland regent het veel in het najaar, de winter en het voorjaar. In deze periodes wordt het regenwater opgeslagen in grote bassins van totaal 15.000m3. Het regenwater gebruiken wij voor de drogere perioden. Op hele warme dagen wordt er ongeveer 5 liter per plant gegeven.